___

Directorate of Technical Education

गट क कर्मचारी भरती 2013

ADVEDRTISEMENT FOR 'GROUP C' POSTS

ON LINE अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दिनांक 16 DECEMBER 2013 to दिनांक 26 DECEMBER 2013

Apply online for गट क कर्मचारी भरती 2013

भरती प्रक्रिया ON LINE असून या संबंधी सर्व माहिती / सूचना या संकेत स्थळावर वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कोणताही स्वतंत्र पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

जाहिरात

Help Line Number - 0240-2050522

Visitor No. :web counter